แผ่นสแตนเลสสีแชมเปญโกลด์แฮร์ไลน์
แผ่นสแตนเลสสีเทาดำแฮร์ไลน์
แผ่นสแตนเลสสีคอปเปอร์แฮร์ไลน์
แผ่นสแตนเลสสีดำแฮร์ไลน์
แผ่นสแตนเลสสีแชมเปญโกลด์เงา
แผ่นสแตนเลสสีน้ำตาลเงา
แผ่นสแตนเลสสีเงินเงา
แผ่นสแตนเลสสีน้ำตาลแฮร์ไลน์
แผ่นสแตนเลสสีเงินแฮร์ไลน์
แผ่นสแตนเลสสีโรสโกลด์แฮร์ไลน์
แผ่นสแตนเลสสีดำเงา
แผ่นสแตนเลสสีโรสโกลด์เงา
แผ่นสแตนเลสสีเทาดำเงา
แผ่นสแตนเลสสีทองแฮร์ไลน์
แผ่นสแตนเลสสีทองเงา
แผ่นสแตนเลสสีคอปเปอร์เงา